Yeni Dekan Ataması

8 Mart, 2022

07.03.2022 tarihi itibariyle Fakültemiz Dekanlığına Prof. Dr. Murat Önder atanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesinin Değerli Mensupları,

Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Kıymetli Öğrenciler,

Ülkemizin en başarılı öğrencilerinin ve seçkin bilim insanlarının bulunduğu Boğaziçi Üniversitesine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Fakültemiz, bugüne kadar Türkiye’nin toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinde biricik ve öncü bir rol oynamıştır. Bu tarihsel rolün getirdiği büyük sorumluluğun farkında olarak, tüm hocalarımız, öğrencilerimiz ve ilgili paydaşlarımızla iş birliği içinde eğitim, araştırma ve sosyal sorumluluk alanlarında fakültemizi daha da ileri götürmek birinci önceliğimizdir. 

Yenilikçi bir anlayışla öğrencilerimizi küreselleşen dünyaya ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak, ortak sorumluluğumuzdur. Bu ortak sorumluluk çerçevesinde dekan olarak fakültemizin yönetiminde, araştırmalarımızda, programlarımızın hazırlanmasında ve uygulanmasında; akademik kültür, bilimsel özgürlük, etik, dürüstlük, adalet, özgürlük, başarı, mükemmellik, takım çalışması, sosyal sorumluluk gibi temel yönetişim ilke ve değerlerini esas alacağım. 

Her şeyin baş döndürücü bir şekilde hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde, ortaya çıkan yeni talep ve ihtiyaçlara uygun olarak akademik programlar hazırlayıp eğitim ve araştırmalar yaparak hem öğrencilerimizi geleceğe hazırlama hem de toplumumuza katkı sağlama noktasında fakültemizin lider konumunu sürdürme kararlılığındayız. Ancak, uluslararası akademik rekabetin arttığı günümüzde fakültemizin lider konumunu sürdürmesi her zamankinden daha zor bir hal almıştır. Siz değerli paydaşlarımızın desteği ile bu liderliğimizi sürdürebiliriz. Fakültemizin daha da gelişmesi için vereceğiniz her türlü destek için hepinize şimdiden teşekkür ederim.

En içten sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Murat ÖNDER
Boğaziçi Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı