Fakülte Kurulu

Prof. Dr. Murat ÖNDER (Dekan)

... (Dekan Yardımcısı)*

... (Dekan Yardımcısı)*

Prof.Dr. Gökhan Özertan (İktisat Bölümü) (Bölüm Başkanı)

Prof. Dr. Oğuzhan Özbaş (İşletme Bölümü) (Bölüm Başkanı)

Prof.Dr. Hakan Yılmaz (Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) 

Prof.Dr. Rıza Metin Ercan (İşletme Bölümü) (Profesör Temsilcisi)

Prof.Dr. Fikret Adaman (İktisat Bölümü) (Profesör Temsilcisi)

Prof.Dr. Begüm Özkaynak (İktisat Bölümü) (Profesör Temsilcisi)

Doç. Dr. Yavuz Acar (İşletme Bölümü) (Doçent Temsilcisi)

Doç.Dr. Zeynep Kadirbeyoğlu (Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) (Doçent Temsilcisi)

Dr. Öğr. Üyesi Mert Arslanalp(Siyaset Blimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü) (Dr. Öğretim Üyesi Temsilcisi)

 

 ( İ.İ.B.F. Senatörü) *

(*) oy kullanmaksızın